Chicken Shack

Chicken Shack var et engelsk blues band, startet opp midt på ’60-tallet med Stan Webb, Andy Silvester, og Alan Morley. Senere kom Christine Perfect med. Chicken Shack har opptrådt i forskjellig versjoner, men Stan Webb har alltid vært med.